Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Jesteś tutaj

UL

UL - Uniwersyteckie Lektoraty - Uniwersytet Jagielloński

Adres serwisu: https://zapisy.usos.uj.edu.pl

 

Menu

Wstęp

Serwis Uniwersyteckie Lektoraty (w skrócie UL, znany także jako Rejestracja żetonowa) umożliwia rejestrowanie się na przedmioty, które na ogół dostępne są dla studentów z całego Uniwersytetu, niezależnie od kierunku ich studiów. Są to:

 • przedmioty ogólnouniwersyteckie,
 • zajęcia z wychowania fizycznego,
 • lektoraty,
 • egzaminy z języków obcych,
 • przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne,
 • inne przedmioty, np. wykłady specjalizacyjne dla konkretnego wydziału.
Logowanie

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności UL, należy się zalogować
na stronie: https://zapisy.usos.uj.edu.pl/.
W tym celu należy kliknąć w link "zaloguj się",
który znajduje się w prawym górnym rogu strony. (patrz obrazek 1)


obrazek 1 - logowanie

Wylogowanie

Po skończonej pracy z UL należy się wylogować.
Można tego dokonać po kliknięciu w link "wyloguj się",
który znajduje się w prawym górnym rogu strony. (patrz obrazek 2)


obrazek 2 - wylogowanie

Żetony

Przed zapisywaniem na przedmioty należy sprawdzić zasobność żetonów.
Żetony, to ilość punktów jakie można wykorzystać na przedmioty z rejestracji żetonowych.
Każdy przedmiot ma przydzieloną liczbę punktów (żetonów), jakie trzeba wydać, aby uczestniczyć w zajęciach.


Studenci, którym brakuje żetonów na rejestrację, powinni zwrócić się z tym problemem do następujących jednostek :

 • w przypadku braku żetonów na Artes Liberales - do Działu Nauczania
 • w przypadku braku żetonów na WF - do Studium Wychowania Fizycznego
 • w przypadku braku żetonów na lektoraty - do Jagiellońskiego Centrum Językowego
 • w przypadku braku innego rodzaju żetonów - do sekretariatu jednostki organizującej daną rejestrację

Zespół USOS nie przydziela żetonów.

Rejestracje

Kliknięcie w link w lewym menu "Rejestracje" przenosi do strony "Rejestracje".
Na tej stronie znajdują się dwa moduły: "Otwarte" oraz "Nieaktywne".
Moduł "Otwarte" zawiera aktualnie otwarte rejestracje.
Moduł "Nieaktywne" zawiera nieaktywne rejestracje. (patrz obrazek 3)


obrazek 3 - rejestracje

Rejestracje - zapisywanie

Zapisywanie na przedmiot odbywa się w następujący sposób:

 • Lewe menu - należy kliknąć "REJESTRACJE"
 • Z modułu "OTWARTE" wybieramy interesujący nas cykl
 • Przedmioty, na które można się zapisać, są podzielone na grupy, żeby ułatwić ich wyszukiwanie. Należy wybrać grupę, aby przejść do wykazu przedmiotów tej grupy. (obrazek 4)
 • Z listy (obrazek 5) przedmiotów należy wybrać przedmiot.
 • Po wybraniu przedmiotu należy wybrać grupę zajęciową. (obrazek 6)
  W tabeli grup zajęciowych podane są informacje: Numer grupy, prowadzący, lokalizacja, termin, liczba miejsc z informacją o liczbie studentów zapisanych do tej grupy.
 • Po wybraniu grupy pojawi się strona z wszystkimi informacjami na jej temat. (obrazek 7)
  Jeżeli pojawił się koszyk z zieloną strzałką, (patrz obrazek 7) można kliknąć w niego, jednocześnie dokonując zapisu do tej grupy. Jeżeli rejestracja powiedzie się, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.


obrazek 4 - rejestracje - lista grup przedmiotów


obrazek 5 - rejestracje - lista przedmiotów


obrazek 6 - rejestracje - lista grup zajęciowych


obrazek 7 - rejestracje - informacje o grupie zajęciowej


W przypadku gdy nie jest możliwa rejestracja do danej grupy pojawi się ikonka z komentarzem, co jest tego przyczyną (np. obrazek 8).


obrazek 8 - rejestracje - ikona - szary koszyk

Rejestracje - wypisywanie

Wypisanie z grupy zajęciowej odbywa się poprzez kliknięcie w koszyk z czerwoną strzałką (obrazek 9), który znajduje się na stronie grupy zajęciowej lub w Koszyku (patrz "Koszyk").


obrazek 9 - koszyk - wypisywanie

Giełda

Na tej stronie możesz zarządzać stworzonymi dotychczas ogłoszeniami giełdowymi.

Nowe ogłoszenie można stworzyć na stronie grupy zajęciowej, gdzie się rejestruje na zajęcia. Aby to było możliwe muszą być spełnione następujące warunki:

 • giełda jest aktywna dla rejestracji, która obejmuje wybrane zajęcia
 • masz prawo rejestracji do wybranej grupy zajęciowej
 • w wybranej grupie zajęciowej nie ma wolnych miejsc

Wtedy zamiast standardowej ikonki koszyka widnieje specjalna ikona giełdy (obrazek 10).


obrazek 10 - giełda


Strona giełdy zawiera tabelę z informacjami dotyczącymi ogłoszeń giełdowych.
Są tam informacje dotyczące interesujących nas zmian grup zajęciowych. (obrazek 11).


obrazek 11 - giełda - tabela

Koszyk

Strona "Koszyka" zawiera informacje na temat "żetonów" jak również przedmiotów, na które jest się zapisanym.
Można również wypisać się z danego przedmiotu (obrazek 12).


obrazek 12 - koszyk


Ikony koszyka:

 • - ikona informująca o możliwości zarejestrowania, klikając w koszyk można się zarejestrować na przedmiot
 • - brak możliwości zarejestrowania z informacją o przyczynie
 • - ikona informuje o pomyślnym zarejestrowaniu na przedmiot oraz możliwości wyrejestrowania. Klikając w koszyk rezygnujemy z przedmiotu.
 • - ikona informuje o pomyślnym zarejestrowaniu na przedmiot bez możliwości wyrejestrowania.