Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Jesteś tutaj

Pomoc materialna

Stypendia

Moduł pomocy materialnej umożliwia studentowi złożenie wniosków o przyznanie:

Wnioski

Aby uzyskać pomoc materialną należy wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się w zakładce z modułem socjalnymi Dla Wszystkich - wnioski. Studenci zamierzający ubiegać się o pomoc materialną powinni wypełnić w systemie USOSweb odpowiedni wniosek a następnie dostarczyć go wraz z kompletem dokumentacji do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Wnioski o poszczególne świadczeniaznajdują się w zakładce z modułem socjalnym: Dla Wszystkich - wnioski. Możliwość wypełnienia wniosku warunkowana jest spełnianiem pewnych warunków formalnych, np. posiadanie statusu studenta, wcześniejsze uzupełnienie oświadczenia o dochodach, czy czas trwania tury składania wniosków danego rodzaju. Niektóre wnioski można wypełnić i złożyć tylko raz w ramach trwającej tury zbierania wniosków (jak np. wniosek o stypendium socjalne), inne natomiast mogą być wypełniane wielokrotnie. Do momentu ostatecznego zatwierdzenia przez użytkownika wypełnianego wniosku, istnieje możliwość poprawiania i edytowania wszystkich formularzy.

Przy liście wniosków, w kolumnie "Stan" wyświetlany jest aktualny stan wniosku. Wniosek, którego edycja została rozpoczęta, ma status "Wypełniany". Po zakończeniu edycji i zatwierdzeniu wniosku przez studenta stan się ulega zmianie na "Złożony".

Wydziałowy koordynator ds. pomocy materialnej sprawdza złożony wniosek pod względem formalnym oraz podejmuje decyzję czy wniosek może zostać przekazany do merytorycznego rozpatrzenia odpowiednie komisji. Status poprawnie złożonego wniosku (wydrukowanego i dostarczonego do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej wraz z kompletem wymaganej dokumentacji) zostaje zmieniony w systemie USOSweb na "Zatwierdzony". W przypadku niepoprawnych wniosków status może zostać określony jako "Cofnięty do uzupełnienia", "Cofnięty do poprawy" lub "Odrzucony".. Koordynator zmieniając status wniosku studenta, generuje wiadomość e-mail informując wnioskodawcę o podjętej decyzji.

Jeśli koordynator zadecydował o konieczności poprawienia wniosku, podczas edycji wniosku przez wnioskodawcę stan wniosku się zostaje zmieniony na "Poprawiany". Po zakończeniu wnoszenia poprawek oraz zatwierdzeniu wniosku przez studenta stan określany jest jako ponownie "Złożony".

Przyznane stypendia widoczne są w zakładce Dla Studentów - moje studia - stypendia.

Wydruk wniosku

Wypełniony oraz ostatecznie zatwierdzony wniosek w systemie USOSweb, należy wydrukować i podpisać a następnie dostarczyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Właściwego można znaleźć tutaj

Moduł socjalny można znaleźć w zakładce Dla Wszystkich - wnioski

 

Zasady ogólne - koniecznie przeczytaj

 • Wnioski należy uzupełnić elektronicznie w USOSweb oraz wydrukować i dostarczyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji do pracownika zajmującego się pomocą materialną w jednostce studenta.
 • W trakcie składania wniosku należy używać jedynie klawiszy nawigacyjnych we wniosku, nie wolno używać klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej
 • pola podświetlone na czerwono należy wypełnić, zwykle ma być w nich podana informacja lub wpisana dodatnia liczba
 • moduł został przetestowany na następujących przeglądarkach
  • Internet Explorer 9
  • Firefox 31
  • Google Chrome
  • Safari 7.0

  Nie zalecamy korzystania z innych!

 • moduł wymaga włączonego JavaScript
 • Przed zapisaniem wniosku należy sprawdzić w tabeli kontrolnej, czy wszystkie dochody zostały prawidłowo wprowadzone i są uwzględnione w wyliczeniu średniego dochodu na osobę w rodzinie.
 • Kliknięcie przycisku Zapisz na ostatnim ekranie każdego wniosku oznacza jego elektroniczne złożenie. Przed zapisaniem wniosku można do niego wielokrotnie wchodzić i poprawiać. Po zapisaniu wniosku jedynie koordynator pomocy materialnej może odblokować poprawę i umożliwić ponowne złożenie wniosku.

Problemy / kontakt

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomośći z opisem problemu na adres usosweb@uj.edu.pl . W temacie listu proszę wpisać "Wnioski USOSweb" a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów.

Proszę podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie "Ekran X").