Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Jesteś tutaj

FAQ - najczęstsze pytania

 1. Przesłany plik pracy zawiera błędy. Jak wgrać nową wersję pliku? Jak przekazać pracę do poprawy?
  Jeżeli praca została przesłana do zatwierdzenia przez promotora i należy poprawić wersję pliku, ze względu na błędy bądź inne przyczyny, należy zgłosić się do promotora o utworzenie nowego zestawu pracy i przekazanie do poprawy ("Stwórz nowy zestaw i przekaż do poprawy"). Czynność ta nie będzie możliwa, jeżeli status archiwizacji pracy będzie już w punkcie "5 - praca gotowa do obrony". Wtedy należy zgłosić się do sekretariatu o pomoc.

 2. Kiedy można wydrukować pracę?
  Pracę można drukować zaraz po wgraniu do AP. W tym celu należy użyć niebieskiego linka "Wersja do druku", aby pobrać plik pdf. W tym momencie generowane są również sumy kontrolne, które będą zapisane na kolejnych stronach pracy. Losowe sumy kontrolne będą sprawdzane przy odbieraniu pracy w sekretariacie/dziekanacie, w celu sprawdzenia oryginalności wgranej pracy do AP z pracą wydrukowaną. Ważne, aby plik PDF nie był zabezpieczony, gdyż nie będzie możliwości zapisania sum kontrolnych.

 3. Dlaczego nie pojawiają się sumy kontrolne na stronach pobranego pliku pracy?
  Obecne zarządzenie Rektora nie wymaga składania pracy dyplomowej w formie druku.
  Sumy kontrolne generowane są w momencie pobierania pliku do wydruku - niebieski link "Wersja do druku".

 4. Jak zmienić parametry udostępniania pracy?
  Parametry udostępniania (udostępniać w czytelni, udostępniać w internecie) można zmienić jedynie w punkcie 2 statusu archiwizacji czyli "Przesyłanie plików z pracą". Sekretariat musi cofnąć pracę do tego statusu. Następnie student zmienia parametry udostępniania, a w dalszej kolejności sekretariat zmienia status pracy na docelowy. Po wykonaniu tych czynności student musi wydrukować nowe "oświadczenie o udostępnianiu" ("oświadczenie w sprawie praw autorskich") i złożyć je w sekretariacie.

 5. Dlaczego nie mogę przejść do punktu archiwizacji pracy: "Przesyłanie plików z pracą"?
  Aby przejść do punktu: "Przesyłanie plików z pracą" należy wypełnić wszystkie konieczne pola formularza: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, wszystko w języku pracy, polskim i angielskim.

 6. Jak wgrać nową wersję pracy, gdy praca ma status "Praca gotowa do obrony"?
  Nowa wersja pracy może być wgrana jedynie w przypadku, gdy nie odbył się jeszcze egzamin dyplomowy.
  W tym punkcie archiwizacji pracy wymagany jest kontakt z administratorem AP / lokalnym administratorem AP w celu odblokowania pracy.

 7. Czy można zobaczyć recenzje pracy?
  Recenzje są widoczne dla autora pracy zaraz po jej zaakceptowaniu przez recenzenta.

 8. Czy można ukryć imię i nazwisko autora pracy?
  Imię i nazwisko można ukryć przy pracach autora - (widoczne tylko dla administratorów i osób związanych z pracą) - zmienia się w USOSweb.

 9. Dlaczego nie mogę znaleźć linku do wydrukowania oświadczenia o udostępnianiu?
  Link "oświadczenia o udostępnianiu" ("oświadczenia w sprawie praw autorskich") generuje się po przekazaniu pracy do akceptacji przez opiekuna i znajduje się przy nazwisku autora pracy w tabeli informacyjnej pracy.

 10. Podczas wypełniania recenzji wkradł się błąd. Jak poprawić treść zatwierdzonej recenzji?
  Odblokowanie edycji zatwierdzonej recenzji może wykonać jedynie administrator AP, lokalny administrator AP.

 11. Jak utworzyć link tymczasowy dla recenzenta?
  Link tymczasowy dla recenzenta może utworzyć promotor. Na stronie danej pracy w AP w bloku "Osoby piszące recenzję" przy nazwisku danego recenzenta znajduje się ikonka, która pozwala utworzyć link tymczasowy dla recenzenta. Link ten zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail recenzenta.

 12. Dlaczego nie pojawiają się w USOS losowe sumy kontrolne pracy?
  Sumy kontrolne widoczne są w USOS w zakładce "Uwagi" w pracy dyplomowej od chwili kliknięcia przez studenta linku "Wersja do druku" w AP.

 13. Dlaczego formularz recenzji dla pracy nie zgadza się z przypisanym wzorem recenzji dla jednostki pracy?
  Wzór formularza recenzji przypisywany jest do jednostki, w której powstaje praca dyplomowa. Jeżeli formularz jest nieprawidłowy to należy sprawdzić wpis w USOS "jednostka, w której powstaje praca".

 14. Czy sprawdzanie antyplagiatowe jest konieczne do akceptacji pracy przez promotora?
  Sprawdzanie antyplagiatowe jest konieczne do zatwierdzenia przez promotora pracy. Sprawdzanie antyplagiatowe jest obowiązkowe.

 15. Dlaczego praca nie jest widoczna w katalogu AP, mimo że w opcjach udostępniania w internecie została wyrażona zgoda?
  Aby praca była widoczna w katalogu AP, gdy opcja udostępniania została zaznaczona, musi być zarchiwizowana i ze statusem "praca gotowa do obrony".

 16. Jak udostępnić możliwość wpisania brakującej recenzji, gdy praca jest już w statusie "praca gotowa do obrony"?
  Jeżeli z pewnych powodów praca jest już w statusie "5 - praca gotowa do obrony", a brakuje recenzji, która ma być wpisana, należy zgłosić się do administratora AP (również lokalnego, sekretariat) w celu zmiany statusu pracy na "4 - wystawianie recenzji".

 17. Jak prawidłowo tworzyć pliki PDF za pomocą LaTeX?
  Informacje na ten temat można uzyskać tutaj: http://wiki.osaweb.pl/Latex

 18. W jaki sposób doktorant, przygotowujący rozprawę w trybie eksternistycznym, może uzyskać dane do logowania do Archiwum Prac?
  Dostęp można uzyskać poprzez zgłoszenie do zespołu USOS/administratora AP konieczności uzyskania takiego dostępu. Dane doktoranta muszą być wcześniej uzupełnione w USOS (konieczne jest również wpisanie adresu e-mail).